SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADˇMENTA
    prema ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000       i HACCP- a

 


 

 

 

 

JUQS - akreditovano sertifikaciono telo za sisteme menad˛menta

JUQS - partner IQNet-a (The International Certification Network)

 Mešunarodno priznati sertifikati JUQS-a i IQNet-a

Upitnik (osnovni podaci o firmi potrebni za izradu ponude)

Tranzicija na standard ISO 9001:2008

 
 

 

SEO optimizacija